MAN

AUTO LAST MØRE

Levering av ny "flåte" til Hauer AS

Ved levering av 10 nye lastebiler til Hauer AS ønsket kunde 10 foto av bilen i Sunnmørske omgivelser samt foto av overleveringen. Jeg produserte også en film i denne sammenhengen.