FOTO

BRAUTE MASKIN AS

I September 2021 produserte jeg en kundecase for Machine-Control med Braute Maskin i hovedrollen. Her var målet å fortelle hvorfor Maskinstyring og stikningsrovere lønner seg i mindre bedrifter. I den sammenheng ble det tatt en del foto som ble brukt til annonser, nettside og sosiale medier.